Recommendation

The International Institute for Security provides services to public and state organizations. In the past, we provided services, for example, for:

  • Správa železnic, státní organizace (Railway administration, national organisation)
  • Pražská vodohospodářská společnost (Prague Water Management Company)
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (University Hospital Vinohrady)
  • Fakultní nemocnice Brno (University Hospital Brno)
  • Fakultní nemocnice Praha (University Hospital Prague)
  • Hudební divadlo v Karlíně (Musical Theater in Karlín)
  • Zámek Zbiroh (Zbiroh Castle)
  • Národní památkový ústav (National Monuments Institute)
  • Ministry of the Interior of the Czech Republic
  • General Directorate of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic