Vítejte na webových stránkách Mezinárodního bezpečnostního institutu. Zabýváme se problematikou bezpečnosti na domácí a zahraniční úrovni pro potřeby služeb bezpečnostního poradenství.

AKTUALITY

Ročenka evropské bezpečnosti 2022

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti vydal Ročenku evropské bezpečnosti 2022. Dokument podrobně shrnuje nejdůležitější události ovlivňující...

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Uzavřeli jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s Univerzitou obrany a Českým vysokým učením technickým v Praze. Cílem spolupráce smluvních stran je přispět ke zvýšení úrovně vzdělávacího, vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu a technického rozvoje smluvních stran. Smluvní strany vyjadřují zájem spolupracovat v odborných otázkách obrany a bezpečnosti, včetně zvýšení dostupnosti relevantních informací, pro potřeby odborné i laické veřejnosti.