Vítejte na webových stránkách Mezinárodního bezpečnostního institutu. Zabýváme se problematikou bezpečnosti na domácí a zahraniční úrovni pro potřeby služeb bezpečnostního poradenství.

AKTUALITY

Nové evropské normy řady TC 325/14383

Technická komise CEN/TC 325 se zabývá oblastí prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov. Konkrétně se jedná o...

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Uzavřeli jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s Univerzitou obrany a Českým vysokým učením technickým v Praze. Cílem spolupráce smluvních stran je přispět ke zvýšení úrovně vzdělávacího, vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu a technického rozvoje smluvních stran. Smluvní strany vyjadřují zájem spolupracovat v odborných otázkách obrany a bezpečnosti, včetně zvýšení dostupnosti relevantních informací, pro potřeby odborné i laické veřejnosti.