Vítejte na webových stránkách Mezinárodního bezpečnostního institutu. Zabýváme se problematikou bezpečnosti na domácí a zahraniční úrovni pro potřeby služeb bezpečnostního poradenství.

AKTUALITY

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Uzavřeli jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s Univerzitou obrany a ČVÚT (České vysoké učení technické). Cílem spolupráce smluvních stran je přispět ke zvýšení úrovně vzdělávacího, vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu a technického rozvoje smluvních stran. Smluvní strany vyjadřují zájem spolupracovat v odborných otázkách obrany a bezpečnosti, včetně zvýšení dostupnosti relevantních informací pro potřeby odborné i laické veřejnosti.