Studie o bezpečnostním trhu EU

Úno 19, 2023 | Aktuality

Generální ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti Evropské Komise zveřejnilo rozsáhlou studii o bezpečnostním trhu EU, s cílem lépe porozumět trhu civilní bezpečnosti EU a jeho dynamice. Studie bude sloužit jako srovnávací nástroj poskytující spolehlivé aktuální informace o trhu EU, včetně oblastí boje proti kriminalitě a terorismu, odolnosti kritické infrastruktury, správy hranic a řízení rizik katastrof, a to jak pro nabídku, tak pro poptávku. Studie vytvořila čtyři nástroje:

  • budoucí scénáře trhu civilní bezpečnosti,
  • taxonomií, tj. harmonizovanou terminologie pro bezpečnostní produkty a služby.
  • katalog zúčastněných stran v oblasti civilní bezpečnosti EU na straně poptávky i nabídky,
  • model segmentace trhu.

Studie obsahuje rozsáhlý statistický a grafický materiál, spolu s řadou závěrečných doporučení do budoucnosti.

Více informací zde