Mezinárodní bezpečnostní institut zveřejnil záznam workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality

Pro 22, 2021 | Tiskové zprávy

Mezinárodní bezpečnostní institut zveřejnil záznam workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality

Praha 27. prosince 2021 – Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI) zveřejnil záznam workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, který zorganizoval 7. prosince letošního roku společně s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Odborníci z veřejného i soukromého sektoru včetně expertů MBI představili zejména zástupcům obcí a obecních policií nejnovější trendy využívání moderních technologií při prevenci kriminality včetně možností veřejné podpory při jejich zavádění. Záznam z workshopu včetně doplňujících materiálů a informací lze shlédnout po předchozí registraci na internetových stránkách www.mbi.expert v záložce Naše konference.

„Myslím, že i navzdory všem obtížím spojeným se současnou situací, byl workshop velmi úspěšný. Zejména pokud přihlédneme k tomu, že se jednalo o první ročník. Zkušenosti získané při jeho organizaci nám v Mezinárodním bezpečnostním institutu zcela jistě pomohou k tomu, aby další ročníky byly ještě lepší a kvalitnější,“ shrnuje workshop JUDr. Rudolf Blažek, předseda správní rady MBI. „Bez průběžného vzdělávání odborníků, kteří mají v naší zemi prevenci kriminality na starosti, bychom v této oblasti pouze stagnovali. Jako Mezinárodní bezpečnostní institut chceme aktivně přispívat k odbornému rozvoji české bezpečnostní scény. I proto jsme dnes zveřejnili video záznam našeho workshopu, který mapuje nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, abychom jeho obsah zpřístupnili širší odborné veřejnosti,“ uzavírá Rudolf Blažek.

Workshop Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality se zaměřil především na nejnovější přístupy a technické možnosti, které mají potenciál stát se užitečnými nástroji v oblasti situační prevence kriminality. Jednotlivé prezentace byly rozděleny do třech tematických bloků.

První blok byl koncipován jako pohled Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra na problematiku situační prevence kriminality a příklady dobré praxe.

 • JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR
  • Nová strategie prevence kriminality – Představení připravované strategie prevence kriminality s důrazem na pozici strategie k situační prevenci kriminality,
 • JUDr. Milan Fára, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR
  • Dotační tituly pro prevenci kriminality – Představení dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 a možnosti podpory budování městských kamerových dohledových systémů (dále jen MKDS),
 • JUDr. Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní poradce
  • Vývoj MKDS od roku 1996 – Historie rozvoje MKDS v České republice a zkušenosti získané během jejich budování,
 • doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., MBI, z. ú., Vysoká škola Ambis
  • Efektivita projektů prevence kriminality: Zahraniční zkušenosti – Představení zkušenosti a doporučení v rámci prevence kriminality z vybraných zemí (Nizozemsko, Kanada, Spojené státy americké a Irsko).

Druhý blok byl zaměřen zejména na zkušenosti ze zahraničí a konkrétní příklady využití nejnovějších přístupů a technologií.

 • Mgr. Petr Klíma, MPA, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR
  • Aktuální trendy týkající se vzdělávání v problematice bezpečnosti – Vzdělávání veřejnosti a odborníků v rámci konceptu měkkých cílů, zkušenosti se vzděláváním ve Francii a nové hrozby ve formě dezinformací a kyberšikany,
 • Ing. Ondřej Dolejš, bezpečnostní specialista, MBI, z. ú.
  • Městská agenda pro EU – Představení partnerství Městská agenda pro EU a nástroje pro hodnocení bezpečnosti ve městech vytvořený v rámci tohoto partnerství,
 • Ing. Erik Feldman, specialista na analytické technologie, VDT Technology a.s.
  • Využití video-analytických nástrojů v oblasti prevence kriminality – Příklady užití softwarové analýzy obrazu pro potřeby situační prevence kriminality a další možnosti těchto nástrojů,
  • Oldřich Rutar, provozní ředitel, M2C a.s.
  • Analytické nástroje v praxi – Zkušenosti společnosti M2C a.s. s využíváním softwarové analýzy obrazu v praxi včetně konkrétních ukázek a příkladů použití,

Třetí blok byl o sdílení zkušeností zástupců měst v praxi s řešením konkrétních problémů spojených se situační prevencí kriminality a novými nástroji a přístupy:

 • Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora, Město Pardubice (zastoupen Ing. Erikem Feldmanem)
  • Obnova MKDS ve městě Pardubice – Zkušenosti s budováním a provozováním MKDS v Pardubicích, včetně využívání softwarové analýzy obrazu.
 • Martin Zrzavecký, radní pro bezpečnost a krizové řízení, Statutární město Plzeň
  • Využívání moderních technologií pro potřeby bezpečnosti v městě Plzeň – Zkušenosti s projekty zaměřenými na modernizaci kamerových a dalších bezpečnostních systémů.
 • Mgr. Tomáš Portlík, starosta, Městská část Praha 9
  • Projekt NUMERI – Představení projektu na instalaci inteligentního softwaru
   a digitalizaci MKDS a představení budoucnosti bezpečnostních technologií v Praze 9.

Podle České tiskové agentury, která 7. prosince 2021 zajišťovala workshop po technické stránce, se online připojilo přes sto účastníků, převážně zástupců obcí a obecních policií. Partnery workshopu byly společnosti:

 • VDT Technology a.s. – dodavatel komplexních bezpečnostních řešení, platforem pro Smart
  & Safe City a IoT platforem,
  • Gatum Advisory s. r. o. – poradenská společnost orientující se zejména na technologické, bezpečnostní a konzultační projekty,
  • KH servis a.s. – společnost zaměřující se na vývoj, montáž a servis kamerových systémů
  • Mark2 Corporation Czech a.s. – poskytovatel komplexních služeb integrovaného facility managementu,
  • OMNILINK Services a.s. – dodavatel a projektant bezpečnostních řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií četně poskytování servisních služeb.

Kontakty pro média:
press@mbi.expert
Jiří Cívka, Partner & PR Director @RED ELEPHANT
civka@redelephant.cz
+420 777 33 55 44

Tisková zpráva ke stažení (PDF)