AKTUALITY

Publikování Ročenky evropské bezpečnosti pro rok 2021

Pravidelná ročenka evropské bezpečnosti pro rok 2021 zpracovaná European Institut for Security Studies, poskytuje přehled všech těch událostí, které byly v roce 2021 významné pro evropskou bezpečnost a současně mapuje hlavní vývoj vnější činnosti Evropské Unie a její bezpečnostní a obranné politiky. Ročenka obsahuje sekce specifické pro jednotlivé světové regiony, popisuje jejich hlavní problémy, obsahuje časové harmonogramy klíčových událostí, seznamy významných dokumentů Evropské Unie, výňatky z relevantních publikací European Institut for Security Studies a rejstřík. V oblasti bezpečnostních aktivit Evropské Unie se ročenka zabývá krizovou reakcí a civilní ochranou, hybridními hrozbami. kybernetickou bezpečností, terorismem, správou hranic, kriminalitou a vesmírem. Letos ročenka obsahuje konkrétní část o mnohostranném úsilí Evropské Unie a její reakci na pandemii Covid-19. Zdravotní krize je také prominentní v geografických částech ročenky, spolu s vizuály, ilustrujícími dopady krize v konkrétních regionech a zemích.

Více informací: ZDE

Zdroj: Ročenka

Nový pracovní list – Umělá inteligence jako bezpečnostní téma pro Evropskou unii a další mezinárodní organizace

Připravili jsme nový pracovní list, tentokrát na téma Umělá inteligence jako bezpečnostní téma pro Evropskou unii a další mezinárodní organizace. Přečíst si ho můžete ZDE.

Pracovní listy Mezinárodního bezpečnostního institut z. ú. si kladou za cíl přispět do domácí odborné diskuse o aktuálních (nejenom) bezpečnostních tématech. Tyto výstupy slouží managerům a dalším expertům, kteří se chtějí pokusit zorientovat ve složitých bezpečnostních i jiných výzvách současnosti. Vedle sumarizace aktuálního stavu poznání je prostor věnován formulování relevantních doporučení pro veřejnou i soukromou sféru.

Setkejte se s námi na podzimních konferencích!

Setkejte se s Mezinárodním bezpečnostním institutem na podzimních seminářích a konferencích! Kde nás všude uslyšíte a uvidíte?

Bezpečná škola 2021

21. září 2021 se bude konat v Konferenčním centru CITY (Praha 4 – Na Pankráci) již 6. ročník této konference. Letošním ročníkem budou rezonovat tři hlavní témata:

– Bezpečně (nejen) na sítích
– Škola vs. nejnovější technologie
– Sdílíme zkušenosti – aneb Jak to funguje u nás

Více informací o konferenci + možnost příhlášení najdete zde: https://www.bs2021.cz/zakladni-informace.html

Národní dny prevence 2021

6. a 7. října se koná tradiční konference, která se letos bude konat v unikátním virtuálním prostředí.

Konference zahrnuje příspěvky a aktuální informace nejen z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže. Pro odbornou veřejnost je důležitá především z pohledu sdílení příkladů dobré praxe.

Přihlášky na konferenci a program zde: www.narodnidnyprevence.cz

Ochrana měkkých cílů II 2021

 14. října se na Masarykově koleji (Thákurova 1, Praha 6) sejdou odborníci z oboru ochrany obyvatelstva a Mezinárodní bezpečnostní institut nebude chybět.

Tématické okruhy konference:
– Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
– Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
– Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace. Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Přihlášky a podrobnější informace o konferenci zde: https://afcea.cz/akce/omc2020/