AKTUALITY

Expertní časopis Ochrana a bezpečnost se tentokrát zaměřil na chytrá řešení a nové možnosti zajištění bezpečnosti a prevence kriminality

Praha, 12. května 2022 – Vyšlo nové číslo časopisu Ochrana a bezpečnost. Čeští bezpečnostní experti a odborníci na prevenci kriminality se na jeho stránkách věnují inovativním technologickým nástrojům, které pomáhají ve veřejné i soukromé sféře při zajišťování bezpečnosti. V aktuálním vydání nechybí také pohled na střednědobou strategii prevence kriminality České republiky na období let 2022 až 2027 či novinky v oblasti využití umělé inteligence v boji se zločinem. Časopis Ochrana a bezpečnost vychází v tištěné i elektronické podobě. Jeho distribuce je adresná a bezplatná. Vydavatelem je Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI). Na jeho internetových stránkách www.mbi.expert je aktuální i předcházející vydání bezplatně ke stažení po předchozí registraci.

Oběhové hospodářství a obranný průmysl

Koncept oběhového hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. V praxi se nejedná pouze o recyklaci odpadu, ale také například o právo na opravu nebo udržitelný design produktů. Tento koncept má svoje kořeny v ekologii, ale tyto principy jsou vysoce relevantní i pro obranný průmysl.

Evropská obranná agentura (European Defence Agency, EDA) zorganizovala Fórum pro oběhovou ekonomiku v evropské obraně (Forum for Circular Economy in European Defence, IF CEED), jehož členové složeni z odborníků Členských států EU řeší, jak zefektivnit oběhové hospodářství ve výrobním řetězci Evropského obranného průmyslu pomocí sdílení informací. A to takovým způsobem, aby byla ochráněna utajovaná nebo obchodně citlivá data. Jako doporučení se například uvažuje o implementaci části Rámcové směrnice EU o odpadech nebo použití tak zvaných Digitálních produktových pasů, které slouží ke shromažďování všech relevantních dat o životním cyklu produktu.

Nedostatek kritických surovin a součástek díky zvýšení technické komplexnosti obranných technologií a závislosti na dovozu v obranném průmyslu v případě vojenského konfliktu trápí EU již delší dobu. Toto téma se však dostalo do popředí v roce 2016, kdy prezidenství Donalda Trumpa otřáslo důvěrou evropských zemí ve spolehlivost USA jako spojence v rámci NATO.

Současný stav bohužel dokázal, že ani Evropa není imunní vůči vojenským konfliktům. Tato situace zároveň vede ke drastickému zvyšování výdajů na obranu Evropských zemí. Ve spojení se zasíláním značného množství vojenského vybavení na podporu ukrajinských obránců, které bude muset být nahrazeno, bude evropský obranný průmysl pod velkým tlakem. Zároveň je také nutno vzít v potaz omezení exportu z Ukrajiny (například ocel a železná ruda) a sankce přijaté od začátku ruské invaze na obou stranách, které povedou k dalšímu omezení surovin i pro obranný průmysl.

Přijetí principů oběhového hospodářství má potenciál mírnit dopady současné situace bezpečnostního prostředí a tím i zvýšit obranyschopnost evropských zemí jednotlivě i jako celku.

Více na webových stránkách IF CEED

Vyšlo nové číslo časopisu Ochrana a bezpečnost

Připravili jsme další vydání časopisu Ochrana a bezpečnosti. Aktuální číslo se zaměřuje na prevenci kriminality a využití moderních technologií v této oblasti. Můžete si přečíst rozhovor s JUDr. Michalem Barboříkem, který v současnosti působí jako ředitel Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Zeptali jsme se například na novou Strategii prevence kriminality a současnost situační prevence kriminality.

Dále jsme připravili reportáž z Worksopu: Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, který jsme organizovali na konci minulého roku. Číslo se zaměřuje i na řadu dalších témat jako Projekt Numeri, využití umělé inteligence při boji se zločinem nebo konkrétní ukázku technologie na softwaru CertiConVis. V neposlední řadě jsme také připravili rozhovor s Ing. Jiřím Jirkovskýn – CEO ve společnosti VDT technology a. s. a s JUDr. Rudolfem Blažkem – Předsedou správní rady Mezinárodního bezpečnostního institutu, z. ú.

Aktuální číslo a archiv můžete najít zde

Tisková zpráva je k dispozici zde

Zúčastnili jsme se Evropské konference prevence kriminality ECPC2022

Více jak 200 odborníků prevence kriminality z celého světa se 28–29. dubna sešlo v Bruselu na Evropské konferenci prevence kriminality (European crime prevention conference, ECPC2022). Konference je pořádána každé 2 roky Evropskou sítí prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN). Smyslem této organizace je zvyšovat a zlepšovat spolupráci, koordinaci a výměnu informací v oblasti prevence kriminality. K tomuto cíli přispěla i tato konference.

Na konferenci nechyběl ani zástupce MBI. Účastníci mohli navštívit řadu přednášek vedených evropskými špičkami v oblasti prevence kriminality jako například Jaap De Waard nebo Paul Ekblom. Kromě společných přednášek jsme navštívili workshopy na téma Mýty v prevenci kriminality, Jak řídit projekty prevence kriminality a Co skutečně zabrání domácímu vloupání.

Na konferenci jsme se setkali s mnoha zástupci orgánů prevence kriminality například z Polska, Ukrajiny, Španělska, Nizozemska nebo Belgie a samozřejmě i zástupcem Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Proběhla řada zajímavých debat na různá témata prevence kriminality, které nám daly mnoho podnětů k zamyšlení a nápadů, které jistě využijeme v naší činnosti.

Věříme, že takovéto události pomáhají k vytvoření silného systému prevence kriminality jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Zároveň doufáme, že další konference budou minimálně stejně úspěšné, bohaté na zajímavá témata a zúčastní se jich více zástupců soukromého sektoru. V neposlední řadě musíme také poděkovat organizátorům za hladký průběh celé konference a těšíme se na opětovné setkání za 2 roky.