Představení časopisu Ochrana a Bezpečnost

Expertní časopis Ochrana a Bezpečnost byl založen v roce 2012 jako elektronický čvrtletník občanského sdružení (později spolku) Ochrana a Bezpečnost. Od roku 2021 je jeho vydavatelem Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú.

Časopis si klade za cíl propojovat bezpečnostní teorii s praxí s důrazem na aktuální a progresivní témata. Zejména v oblastech ochrany obyvatelstva, veřejné i kritické infrastruktury a společensky významných objektů nebo míst s velkou koncentrací osob. Neopomíná ani technické aspekty bezpečnosti nebo potenciální témata pro bezpečnostní výzkum a snaží sledovat a porovnávat mezinárodní či nadnárodní aspekty bezpečnostních výzev a problematik.“

Aktuální číslo časopisu

Aktuální číslo se zaměřuje na prevenci kriminality a využití moderních technologií v této oblasti. Můžete si přečíst rozhovor s JUDr. Michalem Barboříkem, který v současnosti působí jako ředitel Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Zeptali jsme se například na novou Strategii prevence kriminality a současnost situační prevence kriminality.


Dále jsme připravili reportáž z Worksopu: Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, který jsme organizovali na konci minulého roku. Číslo se zaměřuje i na řadu dalších témat jako Projekt Numeri, využití umělé inteligence při boji se zločinem nebo konkrétní ukázku technologie na softwaru CertiConVis. V neposlední řadě jsme také připravili rozhovor s Ing. Jiřím Jirkovskýn – CEO ve společnosti VDT technology a. s. a s JUDr. Rudolfem Blažkem – Předsedou správní rady Mezinárodního bezpečnostního institutu, z. ú.

Stáhnout

Údaje pro obdržení časopisu:

Vydání 31.08.2021

V aktuálním čísle si můžete přečíst rozhovor s genpor. Drahoslavem Rybou, který posledních 10 let vedl Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR). Dozvíte se mimo jiné, jakém stavu HZS ČR přebíral po svém předchůdci, jakým čelil výzvám, co považuje za milníky svého působení v čele HZS ČR respektive jaké úkoly stojí před HZS ČR do budoucna.


Autoři příspěvků se dále věnovali tématům jako jsou bezpečnost provozu autonomní vozidel, bezpečnostní výzvy související s nedostatkem vody a vysokými teplotami na území ČR, regionální přeshraniční spolupráci s důrazem na hasičskou problematiku, typologií bezpečnostních incidentů v bankovním sektoru, ohrožujícím objektům na území ČR se zvláštním důrazem na sklady výbušnin či privatizaci místních záležitostí veřejného pořádku na Islandu.

Stáhnout

Údaje pro obdržení časopisu:

Při přihlášení k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Tiráž

REDAKČNÍ RADA
Předseda redakční rady: JUDr. Rudolf BLAŽEK
Zástupce předsedy redační rady, odpovědný za recenzované příspěvky: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph. D.
Tajemník redakční rady: Ing. Adéla JODASOVÁ
Členové redakční rady: JUDR. Jan VIDRNA; Mgr. Robert PERGL; prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc.; JUDr. Tomáš KONÍČEK; Jiří CÍVKA

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Ochrana a Bezpečnost
MK ČR E 24234 | ISSN 1805-5656 (Online) | ISSN 2787-9739 (Print)
Vychází 4x ročně, místo vydání Praha
Číslo a den vydání: 1/2021, 31. srpna 2021
e-mail: press@mbi.expert
tel.: +420 224 232 611