Bezpečnostní poradenství

Mezinárodní bezpečnostní institut nabízí v rámci bezpečnostního poradenství široké spektrum služeb. Našim klientům konkrétně pomáháme v následujících oblastech.

Zpracování analýz hrozeb a rizik a návrh bezpečnostních opatření

Nabízíme velké množství analýz hrozeb a rizik s následným návrhem konkrétních doporučení a opatření v podmínkách našich klientů. Provádíme školení personálu s ohledem na tato nová bezpečnostní opatření. Máme zkušenosti například se subjekty měkkých cílů nebo kritické infrastruktury.

Konkrétní porovnání bezpečnostních technologií

Při práci na různorodých bezpečnostních opatřeních se naši odborníci setkávají s řadou technologických řešení. Díky tomu máme velké zkušenosti při porovnávání jednotlivých technologií. Našim klientům poskytujeme poradenství a analýzy jednotlivých technologických řešeních, které jsou v jejich podmínkách vhodné. Máme zkušenosti například se softwarem a hardwarem inteligentních kamerových systémů nebo technologiemi kybernetické ochrany železniční dopravy.

Mapování možností veřejné podpory

Nabízíme zhodnocení situace veřejné podpory v řadě programů ČR a EU. Zaměřujeme se na programy podporující výzkum a vývoj a konkrétní rozvoj bezpečnostních systémů. Kromě zmapování situace poskytujeme také návrhy možných projektů pro potřeby našich klientů. Pracujeme například s programy Ministerstva vnitra ČR a Technologické agentury ČR. Dále se orientujeme v situaci podpory v rámci Evropského obranného fondu a Horizon Europe.

Podpora při zpracování vědeckých a výzkumných projektů

Našim klientům nabízíme odbornou a organizační podporu při zpracování žádostí veřejné podpory. Jsme schopni najít řešitele v našich řadách a u našich partnerů, kteří se budou na konkrétním projektu podílet a zajistí tak schodu mezi řešitelským týmem a uživatelem výsledků projektu.