Bezpečnostní poradenství

Mezinárodní bezpečnostní institut nabízí v rámci bezpečnostního poradenství široké spektrum služeb. Našim klientům konkrétně pomáháme v následujících oblastech:

Zpracování analýz hrozeb a rizik a návrh bezpečnostních opatření

Nabízíme zpracování analýzy hrozeb a rizik s následným návrhem konkrétních doporučení a opatření v podmínkách našich klientů. Organizujeme také školení personálu s ohledem na tato nová bezpečnostní opatření. Konkrétně se zaměřujeme:

  • Obecná analýza na základě požadavků a standardů stanovené klientem.
  • Posouzení Měkkých cílů dle metodik MV ČR.
  • Posouzení Veřejné společenské události dle metodiky GŘ HZS – MV ČR.

Crowd management – Posouzení efektivity evakuačních opatření

Nabízíme návrh doporučení pro efektivní aktivaci a průběh evakuačních opatření. Doporučení vytváříme na základě behaviorálního modelování pohybu osob provedeného v softwaru PathFinder. Zaměřujeme se zejména na Měkké cíle, Stavby kategorie III, Veřejné prostranství a Prostory pro veřejnou společenskou událost.

Zpracování strategie prevence kriminality měst a posouzení projektů výstavby

Nabízíme zpracování Koncepce prevence kriminality města společně s Bezpečnostní analýzou města. Posuzujeme také projekty městské výstavby z pohledu prevence kriminality, konkrétně na základě CEN/TR 14383 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov a ISO 22341:2021 Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu (CPTED).

Posouzení Městských kamerových dohledových systémů (MKDS)

Nabízíme posouzení stávajícího řešení MKDS, a to z pohledu technického i účelového. Konkrétně nabízíme obecné posouzení systému, podporu při implementaci softwarové analýzy obrazu, posouzení systému ve vztahu k ochraně osobních informací (GDPR), návrh metodiky řešení definovaných událostí v MKDS a popis možností předávání informací z MKDS do systémů třetích stran.

Konkrétní porovnání bezpečnostních technologií

Při práci na různých bezpečnostních opatřeních se naši odborníci setkávají s řadou technologických řešení. Díky tomu máme rozsáhlé zkušenosti při porovnávání jednotlivých technologií. Našim klientům poskytujeme poradenství a analýzy jednotlivých technologických řešení, která jsou v jejich podmínkách vhodná.

Mapování možností veřejné podpory

Nabízíme zhodnocení situace veřejné podpory v řadě programů ČR a EU. Zaměřujeme se na programy podporující výzkum a vývoj a konkrétní rozvoj bezpečnostních systémů. Kromě zmapování situace poskytujeme také návrhy možných projektů pro potřeby našich klientů. Pracujeme například s programy Ministerstva vnitra ČR a Technologické agentury ČR. Dále se orientujeme v situaci podpory v rámci Evropského obranného fondu a Horizon Europe.

Podpora při zpracování vědeckých a výzkumných projektů

Našim klientům nabízíme odbornou a organizační podporu při zpracování žádostí veřejné podpory. Jsme schopni najít řešitele v našich řadách a u našich partnerů, kteří se budou na konkrétním projektu podílet a zajistí tak schodu mezi řešitelským týmem a uživatelem výsledků projektu.