O NÁS

Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú. se zabývá problematikou bezpečnosti a obrany na domácí i zahraniční úrovni. Náš tým se skládá z odborníků s různorodými dovednostmi a zkušenostmi, tudíž získáváme ucelený pohled na problematiku. Soustředíme se zejména na:

    • mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany,
    • shromažďování a analýzu novinek a dostupných informací a
    • testování a implementaci nových bezpečnostních a obraných technologií.

Česká republika je statisticky jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Doufáme, že naše činnost přispěje k tomu, aby to tak zůstalo. Nežijeme však ve vakuu, naše okolí nás formuje a proto je nutné chápat a analyzovat i situaci v zahraničí. To znamená sledovat dění u našich sousedů, v Evropské unii i na geopolitické úrovni. Naše služby jsme v minulosti poskytli řadě veřejných i soukromých organizací.

SPRÁVNÍ RADA

JUDr. Rudolf Blažek

Předseda správní rady

Rudolf Blažek je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity. Během své kariéry nasbíral řadu zkušeností v mnoha pozicích veřejné správy. Jmenovitě působil v Dopravním podniku hl. m. Prahy, v Pražské vodohospodářské společnosti, jako ředitel Městské policie hl. m. Prahy, náměstek primátora hl. m. Prahy a náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizici.

Ing. Jaroslav Řeha (plk. gšt. v.v.)

Člen správní rady

Jaroslav Řeha je absolventem Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, kde absolvoval výběrové mezioborové studium Tankové a automobilní technické zabezpečení a Výpočetní technika. Později absolvoval i postgraduální doktorandské studium, které ukončil státní rigorózní zkouškou. Během své vojenské služby v letech 1980 až 2011 postupně získával praktické zkušenosti od základních až po nejvyšší pozice v oblasti logistiky a informačních technologií – od programátora, analytika, manažera projektů až po špičkové pozice v oblasti řízeni IT MO a AČR.

Ing. Jiří Čuma (gen. v.v.)

Člen správní rady

Jiří Čuma je absolventem Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, kde studoval obor Řízení obrany státu. Během aktivní vojenské služby postupně zastával funkce velitele 76. a 71. protiletadlové raketové brigády, zástupce velitele Sil územní obrany AČR a zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky. Po ukončení aktivní služby pracoval na manažerských pozicích sekce vyzbrojování MO a následně jako ředitel o.z. VTÚL a PVO u VTÚ s.p.

Jsme členem těchto asociací

Partneři ve vědě a výzkumu