Témata

Working papers

Pracovní list – Umělá inteligence jako bezpečnostní téma pro Evropskou unii a další mezinárodní organizace

Umělá inteligence je po linii Evropské unie, ale i jiných nadnárodních platforem, přinejmenším poslední tři roky (od roku 2018) výslovně vnímána jako určitá průřezová priorita, téma, kterému je se třeba intenzivně věnovat. Významný rozměr agentu představují bezpečnostní aspekty, využití, ale i potenciál zneužití umělé inteligence. Státy v této oblasti nemohou situaci zvládat samy, potřebují pomoc soukromých hráčů, bezpečnostního průmyslu. Jedná se i téma slibné pro profilování České republiky na nadnárodní úrovni, například částečně i v kontextu nacházejícího Předsednictví.

PDF ke stažení

Pracovní list – Aktuální bezpečnostní výzvy, související s nedostatkem vody a vysokými teplotami v České republice

Příspěvek je modifikací podkladu, připravovaného původně pro neuskutečněný II. ročník vědecké
konference „Voda – Sucho“, která byla připravována v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v březnu 2020. Zmíněny jsou konkrétní aspekty, které souvisí se zajišťováním místních
záležitostí veřejného pořádku, požární ochrany a vysokými teplotami v letních měsících.

PDF ke stažení