Věda a výzkum

Zapojujeme se do projektů bezpečnostního výzkumu společně s našimi partnery v soukromém, veřejném a akademickém sektoru. Naši odborníci poskytují svoje know-how v řadě bezpečnostních oblastí. Momentálně se zapojujeme do následujících projektů.

Minimalizace rizik vzniku událostí ve Společensky významných objektech

Dynamický model provozování vodohospodářské infrastruktury

Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury

Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence

Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob

Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality