Věda a výzkum

Zapojujeme se do projektů bezpečnostního výzkumu společně s našimi partnery v soukromém, veřejném a akademickém sektoru. Naši odborníci poskytují svoje know-how v řadě bezpečnostních oblastí. Momentálně se zapojujeme do následujících projektů.

Minimalizace rizik vzniku událostí ve Společensky významných objektech

Dynamický model provozování vodohospodářské infrastruktury