Bezpečnostní dokumenty a normy

Naši odborníci pravidelně sbírají a analyzují nové informace týkající se bezpečnosti na úrovni ČR a EU. Sledujeme vývoj bezpečnostního prostředí prostřednictvím strategií, zpráv a studií za účelem nabídky uceleného pohledu na současný stav a potencionální budoucí vývoj.

Důležitou částí sběru informací je seznámení našeho týmu s relevantními metodikami a normami, které nám poskytují postup, který je veřejnými a soukromými organizacemi uznáván jako správný.

Zpět na Bezpečnostní témata