Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury

MBI se podílí ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (hlavní řešitel), VDT Technology a.s. a Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. na projektu TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury. Řešení projektu se plánuje od 1.1.2022 až do 31.12.2023.

Hlavním cílem projektu je pomocí implementace nových poznatků z oboru informatiky a pokročilých technologií zajištění nepřetržité dodávky kvalitní pitné vody spotřebiteli, a to především v oblastech s nestabilním (množství a kvalita) zdrojem surové vody. Dalším cílem projektu je minimalizace rizika chybovosti lidského faktoru při řízení kritické vodohospodářské infrastruktury (úpravny vody), které bude zabezpečeno integrací nového principu správy dokumentace a jejího řízení pomocí tzv. digitálního dvojčete, které pomocí databázovému systému v objektové architektuře umožní automatizaci provozních úkonů a efektivní správa technologické linky. Navržené řešení povede k minimalizaci zranitelnosti strojně-technologických celků úpravny vody, a tím i k praktické eliminaci neplánovaných odstávek.

Zpět na Vědu a výzkum