Ochrana kritické infrastruktury

Naše činnost se zaměřuje na poradenství v otázkách bezpečnosti pro subjekty kritické infrastruktury. Toto poradenství zahrnuje podporu v implementaci nových nařízeních, metodik, technologií a dalších bezpečnostních opatření. Máme praktické zkušenosti v oblasti vodárenství, dopravy a zdravotnictví.

Kritická infrastruktura jsou prvky (konkrétní stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura), jejichž funkce má takovou důležitost, že omezení této funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost, zdraví obyvatel nebo ekonomiku České republiky. Pokud je funkce stejně důležitá v kontextu EU, jedná se o Evropskou kritickou infrastrukturu. Provozovatelé jednotlivých prvků se označují jako subjekty kritické infrastruktury.

Kritická infrastruktura je definována Zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (známý jako krizový zákon), do kterého byla v roce 2010 kritická infrastruktura přidána. Konkrétní prvky se určují podle odvětvových a průřezových kritérií na základě Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. V praxi se mezi jednotlivé prvky mohou řadit například budovy ministerstev, řízení letového provozu, hasičské stanice, datacentra sociálního zabezpečení nebo zásobárny vody.

Zpět na Bezpečnostní témata