Ochrana měkkých cílů

Naše činnost se zaměřuje na zpracování analýz hrozeb a rizik a návrh bezpečnostních opatření pro provozovatele měkkých cílů. Nabízíme také podporu při výběru konkrétních technologických opatření. Máme praktické zkušenosti v oblasti kultury, školství a zdravotnictví.

Měkké cíle jsou objekty s velkou koncentrací osob a malou úrovní zabezpečení, které jsou značně zranitelné proti násilným trestným činům, zejména aktům terorismu. Pojem pochází z anglického Soft targets (někdy také označované jako Crowded places). Měkké cíle se poprvé objevily v dokumentech Ministerstva vnitra ČR v roce 2012 a od té doby proběhla řada iniciativ zlepšit jejich ochranu.

Při naši spolupráci s provozovateli měkkých cílů je nezbytné provádět všechna opatření s ohledem na dokumentaci Ministerstva vnitra ČR, která byla v posledních letech zpracována s ohledem na zvýšení pravděpodobnosti teroristických útoků. Naši odborníci v praxi postupují s ohledem na:

  • Metodiku – Základy ochrany měkkých cílů
  • Metodiku – Koordinace měkkého cíle pro fázi po bezpečnostním incidentu
  • ČSN 73 44 00 – Ochrana školských zařízení jako měkkého cíle
  • Strategii České republiky pro boj proti terorismu

Zpět na Bezpečnostní témata