Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality

Projekt „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ byl podpořen v rámci programu Ministerstva vnitra České republiky – Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro).

Cílem projektu je rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a úspěšnost správně měřit, vyhodnocovat a na základě toho se do budoucna více zaměřovat na postupy, které se ukázaly jako úspěšné.

Do projektu je zapojen Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú. jako hlavní řešitel, společně s ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Projekt je plánován do konce roku 2025.

Zpět na Vědu a výzkum