Projekt Ministerstva vnitra: Minimalizace rizik vzniku událostí ve společensky významných objektech

Na základě úspěšné soutěže, vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky, začal od října 2020 Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú., řešit projekt veřejné zakázky (VH20202021056) Minimalizace rizik vzniku událostí ve Společensky významných objektech. Cílem projektu je vytvořit návrhy opatření, metodiky a ČSN normy zaměřené na minimalizaci rizik ve Společensky významných objektech. Hlavním uživatelem výsledků bude Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Na konci roku 2021 řešitelský tým odevzdal Ministerstvu vnitra Metodiku ochrany veřejné společenské události. Na začátku roku 2022 prošla metodika několika změnami na základě oponentských posudků a připomínek Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. 19.9.2022 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vydalo osvědčení o certifikaci pro Metodiku ochrany veřejné společenské události.

 

Zpět na Vědu a výzkum

Osvědčení o certifikaci metodiky