Nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu online

Zář 5, 2022 | Aktuality

Orgány Evropské Unie přijaly dne 29. dubna 2021 Nařízení 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Nařízení stanoví jednotná pravidla týkající se boje proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, zejména pokud jde o:

  • opodstatněné a přiměřené povinnosti náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem potírat veřejné šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit rychlé odstranění tohoto obsahu nebo znemožnění přístupu k němu;
  • opatření, která mají členské státy zavést v souladu s právem Unie a s výhradou vhodných záruk na ochranu základních práv, zejména svobodu projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti, s cílem:
    • identifikovat teroristický obsah a zajistit jeho rychlé odstranění poskytovateli hostingových služeb a
    • usnadnit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, poskytovateli hostingových služeb a případně Europolem.

Nařízení k tomuto cíli stanoví přiměřená legislativní a věcně-organizační opatření, včetně monitoringu jeho provádění a pravidel pro ukládání sankcí za nesplnění povinnosti poskytovateli hostingových služeb. Vláda České republiky schválila návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online, který do českého práva toto nařízení převádí.

Více informací zde