Oběhové hospodářství a obranný průmysl

Koncept oběhového hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. V praxi se nejedná pouze o recyklaci odpadu, ale také...

Vyšlo nové číslo časopisu Ochrana a bezpečnost

Připravili jsme další vydání časopisu Ochrana a bezpečnosti. Aktuální číslo se zaměřuje na prevenci kriminality a využití moderních technologií v této oblasti. Můžete si přečíst rozhovor s JUDr. Michalem Barboříkem, který v současnosti působí jako ředitel Odboru...

Zúčastnili jsme se Evropské konference prevence kriminality ECPC2022

Více jak 200 odborníků prevence kriminality z celého světa se 28–29. dubna sešlo v Bruselu na Evropské konferenci prevence kriminality (European crime prevention conference, ECPC2022). Konference je pořádána každé 2 roky Evropskou sítí prevence kriminality (European...

Mapy rizikovosti 2021

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vypracoval mapy rizikovosti za rok 2021, které jsou vytvořeny z dat o kriminalitě, nezaměstnanosti a vyplacených dávkách závislých na výši příjmu. Nejméně rizikovým je Středočeský kraj a kraj Vysočina, zatímco nejvíce...

Nová strategie prevence kriminality ČR

Vláda České republiky dne 6. dubna 2022 schválila novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027. Nová strategie navazuje na současný systém a reaguje na nové hrozby v oblasti prevence kriminality. Největším rozdílem oproti strategii...

Aplikace pseudonymizační techniky ve zdravotnictví

Zdravotnický sektor má díky velkému objemu dat kapacitu zlepšit diagnostiku a modelování klinických výsledků, pomoci vyhodnotit strategie včasné intervence atd. Technologický pokrok ve zdravotnictví tvoří rostoucí poptávku po velkých lékařských databankách, které by...