Oldřich Krulík a Tomáš Koníček posílili expertní tým Mezinárodního bezpečnostního institutu

Čvn 2, 2021 | Tiskové zprávy

Praha, 2. června 2021 – Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI) rozšířil svůj expertní tým
o výrazné osobnosti české bezpečnostní scény Oldřicha Krulíka a Tomáše Koníčka. Mezi první
společné výzvy, do kterých se oba experti zapojí, patří projekty v oblasti prevence kriminality.

„Těší mě, že jsme zahájili spolupráci s tak etablovanými odborníky na bezpečnostní a obrannou
tématiku, jakými jsou Tomáš Koníček a Oldřich Krulík,“ popisuje rozšíření týmu odborníků
Mezinárodního bezpečnostního institutu předseda správní rady JUDr. Rudolf Blažek. „Jejich expertíza
pomůže ještě více zkvalitnit a podpořit naše současné služby včetně rozšíření zaměření Mezinárodního
bezpečnostního institutu o nové oblasti bezpečnosti,“ doplňuje Rudolf Blažek.


Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., je absolventem Univerzity Karlovy a Policejní akademie.
V akademických kruzích i státních institucích se věnuje především managementu, bezpečnostní
politice a prevenci kriminality.

Dlouhodobě se zabývá také problematikou boje proti terorismu,
opatřením proti korupci, mezistátní policejní spolupráci s důrazem na její regionální přeshraniční
rozměr či odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu. Podílí se na organizaci řady domácích
a zahraničních odborných konferencí věnovaných různým aspektům prosazování práva. Je autorem
desítek vědeckých i popularizačních textů zejména s tématikou vnitřní bezpečnosti.

JUDr. Tomáš Koníček se po celou svou profesní kariéru věnuje prevenci kriminality, ochraně majetku
a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (Ministerstvo
vnitra a Policie České republiky). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita.
Předsedá Technické normalizační komisi Prevence kriminality a ochrany obyvatelstva Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Společně s dalšími experty se podílí
na definici norem v oblasti prevence kriminality. Je autorem či spoluautorem odborných publikací
a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

O MBI
Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI), z. ú., se zabývá problematikou bezpečnosti a obrany na
domácí i zahraniční úrovni. Tým jeho expertů nabízí ucelený pohled na problematiku od právnických
náležitostí přes podrobnosti bezpečnostního managementu až po specifika jednotlivých technických
opatření. Zejména se jedná:
• mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany,
• testování a implementaci nových bezpečnostních a obraných technologií,
• zpracování analýz hrozeb a rizik a návrh bezpečnostních opatření,
• srovnávací audit konkrétních bezpečnostních technologií,
• mapování možností veřejné podpory vědy a výzkumu,
• odbornou a organizační podporu při zpracování vědeckých a výzkumných projektů,
• kybernetickou bezpečnost pro kritickou infrastrukturu v oblasti železniční dopravy
a zdravotnictví,
• poradenské služby v oblasti problematiky bezpečnosti a obrany.

Česká republika je statisticky jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. MBI se snaží přispívat k tomu,
aby tomu bylo tak i nadále. Proto průběžně monitoruje a analyzuje situaci v zahraničí. Jak u našich
přímých sousedů, tak v Evropské unii, respektive na geopolitické úrovni. Služby MBI využili či využívají
veřejné organizace i soukromé společnosti.

MBI je členem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Asociace bezpečná škola a Spolku pro
ochranu osobních údajů. S Českým vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou obrany v Brně
spolupracuje na podpoře výzkumu a vývoje technologií pro zvýšení bezpečnosti a obranyschopnosti
České republiky.
Kontakty pro média:
press@mbi.expert
Jiří Cívka, PR Director & Partner @ RED ELEPHANT
civka@redelephant.cz
+420 777 33 55 44

Tisková zpráva ke stažení (PDF)