Pracovní list – Aktuální bezpečnostní výzvy, související s nedostatkem vody a vysokými teplotami v České republice

Čvn 3, 2021 | Pracovní listy

Příspěvek je modifikací podkladu, připravovaného původně pro neuskutečněný II. ročník vědecké
konference „Voda – Sucho“, která byla připravována v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v březnu 2020. Zmíněny jsou konkrétní aspekty, které souvisí se zajišťováním místních
záležitostí veřejného pořádku, požární ochrany a vysokými teplotami v letních měsících.

PDF ke stažení