Programy veřejné podpory výzkumu

Náš tým pravidelně analyzuje a aktualizuje situaci veřejné podpory bezpečnostní vědy a výzkumu. Jako výzkumná organizace se sami zapojujeme do bezpečnostního výzkumu a zároveň pomáháme našim klientům najít příležitosti financování vědy a výzkumu technologií, které pro ně mají praktické využití.

Zaměřujeme se na programy na úrovni ČR a EU. U nás se jedná zejména o programy Ministerstva vnitra a relevantní programy pod Technologickou agenturou ČR. Na úrovni EU se zajímáme o aktivity, které obklopující Evropský obranný fond a programy Horizont – tedy relevantní části zaměřené na bezpečnost. V současnosti se zajímáme o následující programy:

Zpět na Bezpečnostní témata