Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob

Projekt „Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob“ (FW06010581) byl podpořen v  rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – Výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost – nové produkty, výrobní postupy a služby (TREND).

Hlavní cíl projektu je odstranit nedostatky v oblasti vizualizace softwaru Pathfinder a PyroSim, samotný proces prezentace dále optimalizovat a vytvořit tak nástroj, který umožní statistické a numerické výstupy, včetně trajektorií agentů prezentovat v moderním grafickém prostředí, s cílem dosáhnout tak fotorealistické grafické úrovně a animace agentů, která je exaktní vzhledem k provedeným matematickým modelům na jedné straně a uživatelsky přívětivá na straně druhé (uživatelsky komfortní a pochopitelná). Projekt je proto primárně zaměřen na prezentaci výsledků matematických modelů v prostředí virtuální reality, která umožní kromě pasivní prezentace i aktivní využití, například pro trénování bezpečnostních složek nebo pro realizaci evakuačních cvičení a experimentů s vysokou úrovní ekologické validity (tj. situačního realismu) v budovách, které jsou teprve v projekční fázi.

Do projektu se zapojuje Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú. jako hlavní řešitel, společně s Vysokým učením technickým, Masarykovou univerzitou a VDT Technology a.s.

Zpět na Vědu a výzkum