Zúčastnili jsme se diskuze nad vyvíjeným nástrojem EU k měření a hodnocení bezpečnosti ve městech

Dub 16, 2021 | Aktuality

Dne 9.4. proběhla virtuální konference na téma vyvíjeného nástroje k měření a hodnocení bezpečnosti ve veřejných prostorech (primárně městech) v rámci programu Evropské unie – The Urban Agenda for the EU. Schůze se zúčastnili zástupci řešitelského týmu a přes 30 odborníků z celé Evropy. Během konference byl představen samotný nástroj a jeho principy. Po představení proběhla diskuze, kde tito odborníci dostali možnost vyjádřit se k jednotlivým částem nástroje, popřípadě navrhnout změny. Ačkoli je v současnosti nástroj připravován pro hodnocení ve větších městech, podle autorů bude nástroj snadno použitelný i pro větší (kraje) a menší oblasti (malá města).

Diskuze byla velice plodná a dala týmu, zodpovědnému za vývoj nástroje, řadu podnětů k zamyšlení a upravení nástroje. Podstatná část diskuze se zabývala použitelností nástroje v praxi, respektive administrativními náklady na použití nástroje. Řada odborníků poukazovala na fakt, že i dobře promyšlený a zpracovaný nástroj může být v praxi nevyužitelný, pokud komplikovanost jeho použití bude nad kapacity městských/krajských autorit. Řešitelé potvrdili, že jsou s tímto problémem seznámeni a snaží se přijít na řešení, které by nasazení nástroje v praxi usnadnilo.

I přesto doufáme, že vyvinutý nástroj se stane kvalitním univerzálním způsobem k hodnocení a měření bezpečnosti veřejných prostorů. Budeme i nadále sledovat vývoj a těšíme se na potencionální využití nástroje v naší činnosti v podmínkách České republiky.

Více informací: ZDE