Aktualizace dokumentace Integrovaného záchranného systému v roce 2020

Dub 19, 2021 | Aktuality

MV-generální ředitelství HZS ČR je podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, zpracovatelem dokumentace integrovaného záchranného systému (IZS). Dokumentací IZS jsou mimo jiné typové činnosti složek při společném zásahu a ústřední poplachový plán IZS. Typové činnosti vznikají průběžně již více než 15 let a typové činnosti staršího data je nutné revidovat. Ústřední poplachový plán IZS (ÚPP) je pravidelně aktualizován každé dva roky.
V roce 2020 se odbor IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR zabýval aktualizací typové činnosti složek IZS při společném zásahu u dopravní nehody (STČ 08/IZS Dopravní nehoda) a ÚPP.

Více informací ZDE

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx