Aktuální postoj Evropského Parlamentu k návrhu datového zákona

Bře 13, 2023 | Aktuality

Data jsou zásadní pro inovace podniků a veřejných orgánů. například pro tréninkové algoritmy a formování chytrých měst. Většina průmyslových dat však zůstává nevyužita nebo je jejich hodnota soustředěna v rukou relativně malého počtu velkých společností. To je důvod, proč je nutné zkoumají, jak „odemknout“ nevyužitý potenciál sdílení dat.

Návrh Evropské Komise má poskytnout uživatelům nové právo přístupu k údajům, které generují, a také vytvořit právo uživatele sdílet tato data s třetími stranami. Návrh textu rovněž ukládá držitelům údajů řadu povinností. Návrh například zavádí soubor minimálních regulačních požadavků, které mají usnadnit přechod mezi poskytovateli cloudových služeb, a záruky pro řešení nezákonného přístupu třetích stran k neosobním údajům uchovávaným v EU.

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přijal svoji zprávu v únoru 2023. Zpráva objasňuje typy údajů spadajících do oblast působnosti nařízení a jak by se nová pravidla vztahovala na různé aktéry. Zpráva dále posiluje ochranu obchodního tajemství ve prospěch držitelů údajů a objasňuje ustanovení, aby to zákazníkům usnadnilo změnit poskytovatele cloudu. The European Data Innovation Board, zřízená zákonem o správě údajů, by získala roli při koordinaci prosazování tohoto nařízení.

Více informací zde