BEZPEČNOSTNÍ TÉMATA

Charakter činnosti Mezinárodního institutu vyžaduje od našich odborníků hluboké znalosti v řadě bezpečnostních témat, okolo kterých se naše činnost pohybuje. Spojením znalostí jednotlivých témat dokážeme poskytovat našim klientům ucelenější pohled na problematiku. Následují příklady témat, které jsou pro naši činnost stěžejní.

Kritická infrastruktura

Ochrana stěžejní infrastruktury ČR a EU na základě krizového zákona.

Měkké cíle

Ochrana objektů a míst s nízkou úrovní zabezpečení a vysokou koncentrací osob.

Smart city a Urban resilience

Budování městských systémů za pomocí moderních technologií, za účelem větší efektivity, bezpečnosti a odolnosti.

Kybernetická bezpečnost

Ochrana důležitých informačních a komunikačních systémů a technologií.

Bezpečnostní dokumenty a normy

Shromažďování a analýza ČSN norem týkajících se bezpečnosti pro podporu naší činnosti.

Prevence kriminality

Bezpečnostní poradenství pro obce a města realizující projekty prevence kriminality a předcházení trestné a jiné protispolečenské činnosti.

Programy veřejné podpory výzkumu

Mapování a analýza bezpečnostních programů veřejné podpory v podmínkách ČR a EU.