BRIEFING: BOJ PROTI TERORISMU

Říj 3, 2020 | Aktuality

Briefing Výzkumné služby Evropského parlament popisuje současnou teroristickou hrozbu, pokrok v oblasti bezpečnosti za poslední volební období a nastiňuje budoucnost EU v této oblasti. Představitelé EU podnikli řadu kroků k bezpečnější Unii a alespoň podle návrhu financování dalšího Víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027 jsou připraveni pokračovat.

Více informací