Briefing Evropského parlamentu k monitorování pro komerční účely

Led 4, 2023 | Aktuality

Výzkumná služba Evropského parlamentu vydala zprávu o současné situaci sběru a využívání informací uživatelů sociálních sítí a mobilních aplikací se zaměřením zejména na Google, Meta a Amazon. Sběr a analýza dat je stavebním kamenem pro současnou digitální ekonomiku a řadu nových disruptivních technologií. 

Evropská unie má nastavený vysoký standard ochrany osobních údajů. Avšak kritici argumentují, že některé z pravidel zajišťující tuto ochranu, mohou mít negativní dopady na potenciální prosperitu založenou na datech. Dokument je částečně reakcí na návrh změny Nařízení EU pro evropskou digitální identitu, který by zlepšil ochranu osobních informací, zatímco by ztížil jejich sběr.

Dokument představuje hlavní způsoby, které soukromé společnosti ke sběru dat používají. A to především se zaměřením na výše zmíněný Google, Meta a Amazon. Tyto společnosti jsou téměř všudypřítomné na mobilních zařízeních, aplikacích a webech. Jedná se například o sběr dat z protokolů serverů, soubory cookies nebo informace, které jsou generovány uživateli (vyhledávání, komentáře, telefonní čísla, data narození, metadata nahraných souborů a podobně). Společnosti také sbírají data pomocí mobilních aplikací, a nebo v případě Googlu, i vlastním operačním systémem Android.

Briefing také představuje nové technologie ambientního sledování, které používá zejména Amazon v rámci umělé inteligence a hlasového asistenta Alexa nebo chytrý zvonek Amazon Ring.

Kompletní zprávu naleznete zde