MBI má nového ředitele

Oznamujeme, že 1.2.2023 na pozici Ředitele Mezinárodního bezpečnostního institutu (MBI) nastoupil JUDr. Tomáš Koníček. Doktor Koníček má v oblasti bezpečnosti více jak 45 let praxe, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru se zaměřením zejména na ochranu...

Zúčastnili jsme se konference na téma NIS2 ve vodním hospodářství

23.2.2023 jsme se zúčastnili konference na téma „Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu NIS2“. Konference byla pořádaná Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK). Samotná konference probíhala ve 4 přednáškách: Kybernetická bezpečnost ve...

Horizont Evropa – Civilní bezpečnosti pro společnost

Evropská komise vydala 6. prosince 2022 přehled výzev v rámci programu Horizont Evropa pro roky 2023 a 2024 v Klastru 3 – Civilní bezpečnosti pro společnost. V této oblasti bylo na toto období vytvořeno 42 výzev o celkovém rozpočtu téměř 320 milionů Euro. Lepší...

Studie o bezpečnostním trhu EU

Generální ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti Evropské Komise zveřejnilo rozsáhlou studii o bezpečnostním trhu EU, s cílem lépe porozumět trhu civilní bezpečnosti EU a jeho dynamice. Studie bude sloužit jako srovnávací nástroj poskytující spolehlivé aktuální...

Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína?

Náš kolega doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. publikoval studii na téma – Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína? Do odborného časopisu Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru České republiky – The science for population protection. ...