Certifikování Metodiky ochrany veřejné společenské události

Říj 11, 2022 | Aktuality

19.9.2022 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo osvědčení o certifikaci pro Metodiku ochrany veřejné společenské události. Tato metodika je výsledkem projektu VH20202021056 – Minimalizace rizik vzniku událostí ve společensky významných objektech, který byl podpořen Programem bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu Ministerstva vnitra ČR.

Řešiteli projektu byli naši odborníci v rámci vědecké činnosti Mezinárodního bezpečnostního institutu. Metodika je zaměřena na zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva při pořádání společenských událostí. Z pohledu pořadatele metodika nabízí kritéria, podle kterých je možné hodnotit rizikovost prakticky jakékoli standardní veřejné události konané v České republice. Následně metodika představuje soubor praktických opatření, která lze aplikovat při různé rizikovosti konkrétní události. V rámci projektu byl také vytvořen softwarový nástroj, který umožňuje rychle provést výše zmíněnou analýzu a identifikovat relevantní opatření.

Věříme, že odvedená práce povede ke zvýšení standardu a úrovně bezpečnosti při pořádání veřejných společenských událostí.