Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence

MBI je hlavním řešitelem projektu Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a
měkkých cílech s prvky umělé inteligence, na kterém dále spolupracuje Vysoké učení technické
v Brně, Gatum Advisory s. r. o. a VDT Technology a.s. Řešení projektu se plánuje od 1.1.2022 až do
31.12.2023.

Hlavním cílem projektu je vytvořit a otestovat Softwarovou platformu pro poskytování a zobrazování
údajů o pohybu osob v objektech spadajících do definice zájmových staveb a měkkých cílů, které jsou
definovány v rámci Metodiky pro ochranu obyvatelstva v územním plánování a ve stavebním řízení a
Metodiky základů ochrany měkkých cílů. Cílem této platformy je co možná nejpřesnější virtuální
simulace evakuačních scénářů za účelem jejich úpravy a zefektivnění.

Dalším cílem projektu bude dokumentace popisující principy platformy, správné využití v praxi a
výzkumná zpráva hodnotící vývoj a testování platformy v reálných podmínkách u testovacích autorit.

Zpět na Vědu a výzkum