Diskuse o ochraně měkkých cílů v návaznosti na tragické prosincové události

Led 14, 2024 | Aktuality

V pátek 12. ledna 2024 se uskutečnilo neformální diskusní setkání bezpečnostních expertů pod záštitou Ústředního krizového štábu UK a ASIS International CZ/SK. Setkání trvalo skoro 2 hodiny v budově Malá aula Karolinum v Praze na Starém městě. Cílem setkání bylo diskutovat postřehy k ochraně měkkých cílů v návaznosti na útok 21. 12. 2023 na FF UK. Akci připravili:

  • Mgr. Otomar Sláma MBA, MPA, Ústřední krizový štáb UK
  • Ing. Zdeněk Kalvach, bezpečnostní expert a poradce Ústředního krizového štábu UK
  • Jaromír Průša, ASIS International CZ/SK

Za MBI byl pozván a celé akce se aktivně zúčastnil také ředitel MBI, JUDr. Tomáš Koníček.

Společně s dalšími, více než 50 účastníky panelové diskuse reagoval na současné potřeby kolem ochrany měkkých cílů, tedy i škol a nemocnic. Ochrana měkkých cílů a pomoc při mimořádných událostech byly hlavními tématy společné diskuse bezpečnostních expertů.

Někteří účastníci preferovali využití různých nových technologií, jiní kladli důraz na krizovou komunikaci či proškolování odpovědných osob v konkrétních objektech, které spadají pod oblast měkkých cílů. Nebyla rozebírána aktivita a činnost Policie ČR či dalších složek IZS včetně zapojení městské policie Praha.

Během jednání bylo konstatováno, že problematiku škol mateřských, základních či středních je dostatečně zpracována na základě vzdělávací a jiné činnosti Asociace bezpečná škola (MBI je členem této organizace). Jinak tomu ale je na úrovni vysokých škol či jiných akademických prostorů. Zde dosud byla spíše akcentována akademická svoboda nad bezpečností s tím, že se něco podobného v ČR nemůže stát.

Většina účastníků se shodla na tom, že bez školení, vzdělávání a informací nebude možné v budoucnu dosáhnout bezpečnosti. Naprosto zásadní roli při zajišťování bezpečnosti však hrají zpracované bezpečnostní analýzy jednotlivých objektů, plány postupů při řešení kritických situací, připravená krizová komunikace včetně vyrozumění osob, které se v době incidentu v objektu nacházení. Tento základ spolu s dalším aktivním nasazováním moderních technologií a procesů může vést v budoucnosti k lepšímu řešení či částečnému předcházení popisovaných incidentů a hrozeb rizik. Rizika je proto nutné správně identifikovat a přijmout vhodná opatření k jejich řízení.

Na závěr je třeba poděkovat zejména panu Průšovi a Kalvachovi, kteří vše perfektně připravili. Těšíme se na další setkání a spolupráci s ASISem.