EU STUDY ON SECURITY 2019 – COMMISSION PRESENTS 19TH PROGRESS REPORT ON THE WORK TO BUILD AN EFFECTIVE AND GENUINE SECURITY UNION

Říj 3, 2020 | Aktuality

Ročenka evropské bezpečnosti 2019 obsahuje globální přehled všech událostí v roce 2018, které byly významné pro evropskou bezpečnost a ukazuje hlavní vývoj vnější politiky EU z hlediska její bezpečnostní a obranné politiky. Je členěna teritoriálně i věcně a zahrnuje všechny významné události, iniciativy, plány a projekty, které jsou i z celosvětového hlediska významné pro formulování bezpečnostní a obranné politiky Evropské Unie. Obsahuje odkaz na zdrojové dokumenty a obsahuje množství relevantních statistických dat a grafických přehledů.

Více informace