EU vytvoří Úřad pro boj proti praní špinavých peněz

Kvě 17, 2023 | Aktuality

V červenci 2021 předložila Evropská komise návrh na zřízení nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jednalo se o součást legislativního balíčku zaměřeného na provádění akčního plánu do roku 2020 pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu. Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (Anti money laundering authoriry-AMLA) by byl centrem integrovaného systému složeného ze samotného orgánu a vnitrostátních orgánů s pravomocí dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Rovněž by podpořil finanční zpravodajské jednotky EU (FIU) a vytvořila mezi nimi mechanismus spolupráce. 

Evropská Rada dosáhla částečné politické dohody o návrhu dne 29. června 2022. V Evropském Parlamentu byl spis postoupen Hospodářskému a měnovému výboru (ECON) a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Spolu-zpravodajové vydali společnou zprávu v květnu 2022. O zprávě společného výboru se hlasovalo dne 28. března 2023 a mandát k zahájení třístranných jednání udělilo plénum dne 17. dubna 2023. Třetí vydání. V klíčových fázích legislativního procesu jsou aktualizovány informace o „Probíhající legislativě EU“. 

Více informací zde