EUROPEAN DEFENCE FUND: COUNCIL ADOPTS ITS POSITION

Říj 3, 2020 | Aktuality

The EU wants to strengthen the global competitiveness and innovation capacity of the Union’s defence technological and industrial base.

Cílem EU je posílit globální konkurenceschopnost a inovační kapacitu své obranné technologické a průmyslové základny. Dne 19. listopadu 2018 přijala Rada postoj (částečný obecný přístup) k návrhu Evropského obranného fondu, který v kontextu víceletého finančního rámce na období 2021–2027 předložila Evropská komise. Dne 13. června 2018 předložila Evropská komise jako součást příštího víceletého finančního rámce návrh nařízení o Evropském obranném fondu, a to s finančním krytím navrženým ve výši 13 miliard eur. Cílem Evropského obranného fondu je podpořit inovace a dosáhnout úspor z rozsahu při obranném výzkumu a ve fázi průmyslového vývoje tím, že budou podporovány projekty v oblasti spolupráce. Potvrzuje zejména obecné cíle a strukturu fondu, včetně záměru investovat do přelomových technologií.

More information