Evakuace a Crowd management

V rámci naší činnosti máme zkušenosti s tvorbou evakuačních opatření v řadě různorodých objektů. Máme také zkušenosti se softwarovým modelováním evakuačních scénářů v budovách i ve veřejných prostorech.

Disponujeme také odborníky na problematiku Crowd management a jsme tvůrci Metodiky ochrany veřejné společenské události vytvořené v rámci veřejné zakázky (VH20202021056) Minimalizace rizik vzniku událostí ve Společensky významných objektech – Financovanou Ministerstvem vnitra České republiky.

Zpět na Bezpečnostní témata