EVROPA, KTERÁ CHRÁNÍ: POKROK PŘI ŘEŠENÍ HYBRIDNÍCH HROZEB

Říj 3, 2020 | Aktuality

Zpráva Evropské komise o implementaci Společného rámce pro boj proti hybridním hrozbám z dubna 2016 shrnuje pokrok, který Unie uskutečnila. V mnoha oblastech byla přijata nová opatření, která mají posílit Evropu proti hybridním hrozbám. Například byla zkonsolidována odvětví kybernetické infrastruktury, obrana proti CBRN (Chemickým, biologickým, radiologickým a nukleárním) rizikům, kybernetické bezpečnosti a obrany a upevněn boj proti dezinformacím. Klíčovým prvkem pro další zlepšení zůstává dobrá spolupráce mezi institucemi EU a členskými státy.

Více informací