Evropská cena prevence Kriminality 2021

Lis 30, 2021 | Aktuality

Evropská síť pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) bude 8. a 9. prosince vyhlašovat ceny projektů prevence kiminality 2021. Budou vybrány 3 nejlepší projekty ze všech Členských států EU, které obdrží dodatečné finance. Ceremoriál slouží i k setkání preventistů napříč EU a sdílení zkušeností z praxe. Tématem tohoto ročníku je šikana mezi mladistvími a to online i offline.

Více informací můžete naleznout zde