Evropská Komise navrhuje rámec pro odpovědnost za trestnou činnost vůči životnímu prostředí

Led 10, 2022 | Aktuality

Evropská komise představila návrh směrnice, která by zavedla právní rámec pro postih pachatelů trestné činnosti proti životnímu prostředí. Návrh úzce souvisí s Green Deal pro Evropu a jeho cílem je zejména stanovit definici toho, co lze za takový trestný čin považovat. Jedná se například o nezákonný obchod se dřevem, nezákonnou recyklaci lodí nebo nezákonný odběr vody. V případě, že by takový trestný čin způsobil smrt nebo vážnou újmu jednotlivci či skupině osob, navrhuje Komise, aby členské státy mohly udělit trest odnětí svobody v délce až deseti let a další sankce. Návrh by měl také ulehčit přeshraniční vyšetřování těchto trestných čínů.

Více informací zde