Expertní časopis Ochrana a bezpečnost se tentokrát zaměřil na chytrá řešení a nové možnosti zajištění bezpečnosti a prevence kriminality

Kvě 12, 2022 | Tiskové zprávy

Mezinárodní bezpečnostní institut zveřejnil záznam workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality

Praha, 12. května 2022 – Vyšlo nové číslo časopisu Ochrana a bezpečnost. Čeští bezpečnostní experti a odborníci na prevenci kriminality se na jeho stránkách věnují inovativním technologickým nástrojům, které pomáhají ve veřejné i soukromé sféře při zajišťování bezpečnosti. V aktuálním vydání nechybí také pohled na střednědobou strategii prevence kriminality České republiky na období let 2022 až 2027 či novinky v oblasti využití umělé inteligence v boji se zločinem. Časopis Ochrana a bezpečnost vychází v tištěné i elektronické podobě. Jeho distribuce je adresná a bezplatná. Vydavatelem je Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI). Na jeho internetových stránkách www.mbi.expert je aktuální i předcházející vydání bezplatně ke stažení po předchozí registraci.

Redakce časopisu Ochrana a bezpečnost si klade za cíl udržovat rovnováhu mezi odborností příspěvků a srozumitelnou formou prezentace expertních témat. Titulní rozhovor s ředitelem odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky JUDr. Michalem Barboříkem rozebírá novou střednědobou strategii prevence kriminality České republiky 2022 až 2027. Navazuje na úspěšné aktivity z předcházejícího období a má za cíl dokončit body a programy, které se vlivem vnějších i
vnitřních faktorů nepodařilo dokončit. Samozřejmě přináší i řadu nových cílů a opatření. Více prostoru věnuje například problematice situační prevence kriminality, kriminalitě páchané dětmi a na dětech, či prevenci všudypřítomným kybernetickým hrozbám.

Z obsahu aktuálního vydání lze dále upozornit například na rozhovory s Jiřím Jirkovským, CEO společnosti VDT Technology a Rudolfem Blažkem z Mezinárodního bezpečnostního institutu či ohlédnutí za konferencí, která se věnovala novým možnostem v oblasti situační prevence kriminality. Jak inovativní technologie fungují v praxi, popisují články věnované projektu Numeri využívajícímu moderní analýzu obrazu či systému umělé inteligence do kamerových systémů CertiConVis.

„Uzávěrka aktuálního čísla probíhala v době, kdy došlo k bezprecedentní ruské agresi vůči Ukrajině. Obdobnou míru ničení evropský kontinent nezažil od konce druhé světové války. Jeho mezinárodní impakt je již nyní obrovský. Další dopady je nyní nesnadné předjímat. I proto se příští číslo časopisu Ochrana a bezpečnost bude věnovat těmto souvislostem,“ popisuje náplň dalšího připravovaného vydání předseda redakční rady Rudolf Blažek.

Ochrana a bezpečnost

Expertní časopis Ochrana a bezpečnost byl založen roku 2012 jako elektronický časopis občanského
sdružení a později spolku Ochrana a bezpečnost. Od roku 2021 je jeho vydavatelem Mezinárodní
bezpečnostní institut. Evidenční číslo periodického tisku přidělené Ministerstvem kultury: MK ČR E
24234 | ISSN Online: 1805-5656 | ISSN Print: 2787-9739.

Kontakty pro média:
press@mbi.expert

Jiří Cívka, Partner & PR Director @RED ELEPHANT
civka@redelephant.cz
+420 777 33 55 44

Tisková zpráva ke stažení (PDF)