KOMISE HODNOTÍ IMPLEMENTACI SMĚRNICE O URČOVÁNÍ O OCHRANĚ EVROPSKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY Z ROKU 2008

Říj 3, 2020 | Aktuality

Evropská Rada přijala dne 8. prosince 2008 Směrnici 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur (dále jen „EKI“) a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Směrnice zavedla, prozatím na úseku energetiky a dopravy, jednotný postup pro určování
a označování EKI i společný přístup k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur,
s cílem přispět k ochraně obyvatel.

Podle hodnocení, které Komise dne 23. července 2019 zveřejnila, existuje evropská přidaná hodnota, pokud jde o společný cíl, pokud jde o identifikaci a označení evropských kritických infrastruktur, jakož i o následné potřebě jejich ochrany. Zpráva Komise dospěla k závěru, že vnitrostátní přístupy v této oblasti by buď nedosáhly stejného výsledku, nebo by toho dosáhly, ale pouze prostřednictvím delších, nákladnějších a méně přesně definovaných procesů.

Více informací