KOMISE VÍTÁ PŘIJETÍ NOVÝCH OPATŘENÍ S CÍLEM OMEZIT NÁSTROJE A PROSTOR VE KTERÉM TERORISTÉ A ZLOČINCI OPERUJÍ

Říj 3, 2020 | Aktuality

Evropský parlament přijal legislativní opatření zaměřené na lepší spolupráci informačních systémů pro bezpečnost, migraci a správu hranic a posílení pravidel EU týkající se prekurzorů výbušnin. Tato nová opatření jsou součástí úsilí EU o zlepšení vnitřní bezpečnosti. Po přijetí těchto nařízení zbytkem vedení EU začne vývoj nových komponentů pro informační systémy, který by měl trvat do roku 2023. Nařízení o prekurzorech výbušnin bude použitelné bezprostředně po přijetí.

Více informací