Konference „Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě“

Kvě 24, 2023 | Aktuality

Město Plzeň pod záštitou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s odborníky v oblasti bezpečnostních systémů a modelování dopravy zorganizovali pro širokou odbornou veřejnost, zejména zástupce samospráv, manažery prevence kriminality krajů a obcí, pracovníky městských a obecních policií odbornou konferenci “Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě”. Ta se uskutečnila 23. května 2023 a její součástí byla i návštěva SmartCity Polygonu.

Záměrem vzdělávacího setkání bylo seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti moderních technologických řešení, které město Plzeň využívá, včetně efektivní analýze a plánování, které přispívají k bezpečnosti a prevenci kriminality. Přínosný byl vstup o zefektivnění kamerových systémů a zkrácení reakční doby na nečekané události. Během konference jsme také diskutovali o přípravě na NIS2 a další zajímavá témata jako audio analytika, video analýza a umělá inteligence v praxi, bezpečnost škol v kontextu kamerových systémů města, využití audio a videoanalýzy pro potřeby městské policie a další.