KONFERENCE SOUČASNÉ MOŽNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

Říj 3, 2020 | Aktuality

Zúčastnili jsme se konference Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací, kteoru pořádala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 12. dubna v Lékařském domě. Seznámili jsme se se současnou situací v dané problematice ve velkých pražských i mimopražských nemocnicích. V dalších přednáškách jsme měli možnost seznámit se s klíčovými problémy zdravotnických zařízení při jejich ochraně, s technickými možnostmi, s nebezpečím kybernetických útoků. Cenným přínosem byla sdělení věnovaná psychologickým aspektům či právním možnostem ochrany personálu i nemocných.

Více informací