Kybernetická a fyzická bezpečnost při Posouzení a řízení rizik systémů zásobování vodou

Kvě 27, 2024 | Aktuality

Květnové číslo časopisu SOVAK obsahuje článek – Kybernetická a fyzická bezpečnost při Posouzení a řízení rizik systémů zásobování vodou. Příspěvek vznikl na základě řešení projektu: TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury podpořený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) Ministerstvem vnitra České republiky.

Článek se zabývá plánovanou změnou Metodického návodu ke zpracování posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou. Přibližuje jednotlivé změny, které se týkají zejména kybernetické a fyzické bezpečnosti. Změny mají za účel zvýšit bezpečnost a spolehlivost SCADA systémů řídící úpravny vody.