KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST KRITICKÉ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY EVROPSKÉ UNIE

Říj 3, 2020 | Aktuality

EU má obecně vysokou úroveň energetické bezpečnosti umožněné zásobami ropy a zemního plynu a jednou z nejspolehlivějších elektrických sítí na světě. Řada zavedených a vznikajících trendů však představuje nové výzvy pro zabezpečení dodávek energie, zejména v odvětví elektřiny. Výroba, distribuce a využívání energie se stále více digitalizují a automatizují, což je trend, který se bude dále zvyšovat s transformací na distribuovaný energeticky neutrální energetický systém a růstem „internetu věcí“, což znamená, že se stále více zařízení bude připojovat k elektrické síti. To poskytuje nebezpečným subjektům rozšířené možnosti provádět útoky na energetický systém, zejména počítačové útoky, pravděpodobně v kombinaci s fyzickým poškozením a sociálním inženýrstvím. Zvyšuje se také riziko neúmyslného narušení. Hackeři se stávají stále více schopnými a již zkoumají a využívají zranitelnosti v energetickém systému, jak prokázalo množství incidentů mimo EU. V reakci na řadu současných nebezpečných trendů jsou přijímána silná bezpečnostních opatření nejrůznějšího druhu, zejména v odvětví elektřiny.

Více informací