LEGISLATIVNÍ USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O ZŘÍZENÍ EVROPSKÉHO OBRANNÉHO FONDU

Říj 3, 2020 | Aktuality

Evropský obranný fond (EDF) je reakcí na změnu bezpečnostního prostředí a nové hrozby, kterým EU čelí. Komplexnější vybavení a produkty obranného průmyslu zvyšují náklady a EU by měla tento sektor podpořit. Fond podpoří cestu k silnému, konkurence schopnému, vyspělému a nezávislému evropskému obrannému průmyslu. Ačkoli se zatím nedospělo k dohodě na konkrétním rozpočtu fondu, Komise se zavázala ke 13 miliardám Eur na období 2021 až 2027. Nařízení o EDF by mělo vstoupit v účinnost 1. ledna 2021.

Více informací