MBI má nového ředitele

Úno 27, 2023 | Aktuality

Oznamujeme, že 1.2.2023 na pozici Ředitele Mezinárodního bezpečnostního institutu (MBI) nastoupil JUDr. Tomáš Koníček. Doktor Koníček má v oblasti bezpečnosti více jak 45 let praxe, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru se zaměřením zejména na ochranu osob a majetku v bezpečnostních složkách státu a prevenci kriminality.

Doktor Koníček byl od roku 1975 zaměstnancem Ministerstva vnitra ČR a aktivně sloužil v řadách Policie ČR 20 let. V roce 2020 odešel do soukromého sektoru z pozice zaměstnance Odboru prevence kriminality. Během této kariéry prezentoval a vedl přednášky na řadě konferencí a seminářů, vedl vzdělávání zástupců policie, obcí, samospráv a soukromých firem a podílel se na tvorbě norem v oblasti prevence kriminality na české i mezinárodní úrovni.  

Doktor Koníček je také spoluautorem řady programů prevence kriminality, například Bezpečná lokalita, Městské kamerové dohlížecí systémy, Asistenti prevence kriminality nebo Domovník – preventista.

Vedení MBI je přesvědčeno, že takto zkušený a erudovaný odborník na pozici ředitele přispěje ke zlepšení kvality výsledků, které MBI produkuje, a to jak ve své obchodní, tak i výzkumné činnosti.