MBI má nového Výkonného ředitele – Mgr. Filip Gundza

Led 23, 2024 | Aktuality

S radostí oznamujeme, že na pozici Výkonného ředitele Mezinárodního bezpečnostního institutu nastoupil Mgr. Filip Gundza. Pan magistr má v oblasti bezpečnosti více než desetileté zkušenosti z praxe, a to jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře,  se zaměřením zejména na ochranu majetku a osob, prevenci kriminality nebo tvorbu strategických dokumentů.

Během své kariéry pracoval pro lídry v oblasti bezpečnosti jako jsou M2C a SECURITAS, ale také jako vedoucí oddělení prevence kriminality Středočeského kraje. Je rovněž spoluautorem Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na roky 2023-2027 a Akčního plánu realizace Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na období 2022-2024. Nedávno se stal členem komise CEN/TC 325, která se zabývá budováním veřejných objektů a prostranství s ohledem na prevenci kriminality.

Vedení MBI je přesvědčeno, že Magistr Gundza je velkým přínosem pro náš tým. Věříme, že nová perspektiva a zkušenosti, zejména v oblasti prevence kriminality, povedou k tvorbě vysoce kvalitních projektů, do kterých se společně pustíme, a to jak v rámci obchodní i výzkumné činnosti.