Město a jeho architektura 2024

Kvě 30, 2024 | Aktuality

29. května 2024 jsme se zúčastnili 1. ročníku konference Město a jeho architektura 2024, pořádané Svazem měst a obcí ČR, která se konala v Kongresovém centru Praha.

Konference byla zaměřena na zásadní otázky týkající se podoby a rozvoje městské a obecní architektury a jejího vlivu na spokojenost obyvatel. Diskutovali jsme o tom, jak kvalitní prostředí sídel pozitivně ovlivňuje život jejich obyvatel. Hlavní témata zahrnovala úlohu městského architekta, standardy dostupného bydlení, architekturu školních a volnočasových budov, architektonické soutěže a legislativu, včetně dopadů nového stavebního zákona na obce a stavební úřady. Z našeho pohledu se jedná o zásadní informace pro tvorbu opatření v rámci prevence kriminality. Jednotlivé přednášky byly zajímavé i pohledem CPTED – Prevence kriminality pomocí environmentálního designu.

Součástí programu byl i společenský večer, který probíhal společně s účastníky navazující Konference školství 2024. Tento večer byl skvělou příležitostí pro výměnu zkušeností a navázání nových kontaktů v oblasti městské architektury a školství.

Účast na této konferenci nám poskytla zajímavou perspektivu z pohledu architektů při rozvoji měst a obcí. Děkujeme organizátorům a všem přednášejícím. Těšíme se na další ročník tohoto setkání.